menu
Fotografie nieistniejace
2011 – 2013

Fotografie nieistniejące to projekt audio poświęcony fotografii. To cykl opowieści o zdjęciach, których nie ma. Niektóre z nich nigdy nie powstały, inne zostały zniszczone, bądź celowo usunięte z oficjalnego obiegu, a tym samym ze świadomości potencjalnych odbiorców. Są to opowieści o zdjeciach niemożliwych, nieobecnych, niezłapanych.

Wśród rozmówców znaleźli się: profesjonalni fotografowie; artyści; kuratorzy; krytycy; teoretycy fotografii; kolekcjonerzy; rzemieślnicy i amatorzy. Poszczególne historie przenoszą w różne obszary życia, odwołują się do różnych emocji, doświadczeń, aktywności, prezentują odmienne stanowiska i dotyczą różnych dziedzin fotografii. Natomiast w zestawie tworzą opowieść o fotografii jako medium, które odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie, medium podlegającym dynamicznym zmianom, wieloaspektowym i dostępnym w doświadczeniu powszechnym.

“Fotografie nieistniejące” to próba stworzenia trochę innej historii fotografii, w której do głosu dochodzi to, co w kulturze wizualnej pomijane – to czego nie da się zobaczyć.

Anna Bedyńska
Filip Berendt
Jan Brykczyński
Kuba Dąbrowski
Mikołaj Długosz
Przemek Dzienis
Tomek Gutkowski
Joanna Kinowska
Aga Kozak
Przemek Krzakiewicz
Zbigniew Libera
Michał Łuczak
Rafał Milach
Krzysztof Miller
Chris Niedenthal
Wojtek Nowicki
Igor Omulecki
Witek Orski
Adam Pańczuk
Krzysztof Pijarski
Przemysław Pokrycki
Jacek Poremba
Wojciech Prażmowski
Konrad Pustoła
Agnieszka Rayss
Monika Redzisz
Tadeusz Rolke
Julia Staniszewska
Maciej Stępiński
Karolina Sulej
Szymon Szcześniak
Łukasz Trzciński
Jacek Ura
Wojciech Wieteska
Janek Zamoyski
Paweł Żak